Haal meer waarde uit uw CRM-systeem

Probleem

Customer Relationship Management (CRM) is voor veel bedrijven een strategisch bedrijfsinstrument geworden. Efficiënt en gedegen beheer van klantgegevens is het uitgangspunt voor concurrentievoordelen. Veel organisaties zijn echter niet tevreden met de resultaten van hun CRM-activiteiten. Er zijn veel verschillende CRM-systemen, maar succes op het gebied van marketing, verkoop en service kan alleen worden bereikt als uw data invoer en uw databeheer op peil zijn. Slechte datakwaliteit in CRM-systemen zal het moeilijker maken om klanten te begrijpen, te anticiperen op hun behoeften en initiatieven te lanceren om aan die behoeften te voldoen. Dit zal ertoe leiden dat u niet de concurrentievoordelen ontvangt die een CRM-systeem belooft.

Oplossing

Het succes van alle CRM-initiatieven ligt in de integratie van oplossingen voor datakwaliteit, waardoor organisaties klantgegevens van hoge kwaliteit kunnen definiëren en beheren in het hele CRM-systeem. Na het profileren (vaststellen van de “datasituatie” in uw systeem: consistentie, validiteit, volledigheid, juistheid, etc.) en het stellen van de doelen (beschikbaarheid, gewenst kwaliteitsniveau, proceseisen, etc.) is de eerste grote stap het geautomatiseerd opschonen van de data. Enkele typische voorbeelden van dataverontreiniging zijn: verkeerd gespelde namen, onjuiste geslachtsaanduidingen, inconsistentie in het gebruik van datumnotaties, onduidelijke afkortingen en acroniemen, onvolledige of onjuiste post- en e-mailadressen of telefoonnummers en een hoog percentage dubbele invoer

Waarde

Met behulp van Human Inference-oplossingen voor datakwaliteit kan elk bedrijf het potentieel van hun CRM-systeem ten volle benutten. Het zal u helpen om:

  • Alle namen in de wereld te herkennen;
  • Altijd het juiste adres te registreren;
  • E-mails te verzenden zonder bounces;
  • Het juiste telefoonnummer te noteren;
  • Ervoor te zorgen dat de data invoer de eerste keer goed is gedaan;
  • Een Single Customer View te faciliteren.

Uiteindelijk kan het commerciële potentieel van het CRM-systeem volledig worden benut.

 

 

 

 

 

 

Meer cases