Growing Pains van de cryptomarkt

14 feb. 2022
Ruud van der Linde

growingpainscryptocurrencies.png

Het pad naar volwassenheid van de cryptomarkten

 

In december 2021 telde Nederland al 1,6 miljoen cryptobeleggers. Ongeveer een derde van deze beleggers begon afgelopen jaar.

Het einde van de groei lijkt nog lang niet in zicht, mede omdat de wereld van crypto dagelijks het nieuws haalt.

Is het de ene keer omdat Facebook haar stablecoin Diem stopt, dan is het de andere keer dat partijen als Bux en Trade Republic in de cryptohandel stappen. Dan weer de volatiliteit van de koers van de bitcoin. Nu volgen de cryptos de aandelenmarkten deels omlaag, maar voor hetzelfde geld staat je favoriete crypto komende zomer weer op een all time high.

Volgens insiders zoals Yorick Naeff, CEO Bux, is dit in ieder geval een goed moment om in te stappen.


Growing pains

 

Zoals bij elke nieuwe markt, heeft de cryptomarkt Growing Pains. Noem het de puberteit, waarbij de eigen identiteit bepaald wordt. Dat gaat soms met horten en stoten naar volwassenheid. Net zoals de serie uit de jaren 80 over de Seaver famile, maar dan nu verplaatst naar de financiële wereld. Aangezien de markt zo hard groeit, is de impact van een groeistuip groot voor de gebruikers. Positief met rendementen, maar ook negatief bij bijvoorbeeld meltdowns. Alles bij elkaar baart dit partijen als de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zorgen.

Voor de AFM, alsmede De Nederlandsche Bank (DNB) is vernieuwing niet per sé slecht, bij gebrek aan controle en overzicht wordt de markt er echter wel op aangesproken. De toezichthouder geeft aan dat zij op dit moment geen mandaat heeft om te voorkomen dat particuliere beleggers in cryptos handelen.

In Nederland vereist DNB bij aanbieders van cryptocurrencies een strikt verificatieproces en dezelfde stappen die traditionele banken moeten doorlopen bij de aanwas van nieuwe klanten.

DNB waarschuwt particuliere beleggers voor verhoogde kans op misleiding en oplichting. Andere waakhonden hebben vergelijkbare zorgen. De grootste van allemaal, het Amerikaanse Ministerie van Financiën gaf recent aan dat er reële angst is voor een cryptocrash.

In Amerika wordt er haast gemaakt met het realiseren van cryptowetgeving. In de tussentijd zullen de toezichthouders aan de slag gaan waar wet- en regelgeving dit toelaat.
Het doel lijkt het voorkomen van systeemrisico’s.

Waarbij de zorgen met name uitgaan naar de dekking van stablecoins, die bij de meeste cryptotransacties als waardevast ruilmiddel wordt gebruikt.

USDT, beter bekend als Tether is daarbij het bekendste zorgenkindje, waarbij wordt verondersteld dat de beloofde dekking in tegenstelling tot US Dollars, de dekking in Chinees schuldpapier en andere cryptobedrijven zou zijn. Het gaat inmiddels bij Tether alleen al om 76 miljard stablecoins, geen kleine handel dus.

Het pad naar volwassenheid

3d-rendering-bitcoin-other-crypto-currencies-led-glow-dark-glossy-glass-board-with-blockchain-data-dots-lines.jpg

Als toezichthouders strengere regels gaan opleggen, kan het bestuderen van de geschiedenis hun helpen om te begrijpen waar dit naartoe gaat.

Banken, waren vroeger en zijn zelfs nu vaak onderwerp van gesprek rondom strengere wetgeving. Als pioniers op het gebied van omgang met strengere financiële regelgeving ervaarden en ervaren nog steeds groeistuipen.

De focus op het voorkomen van misleiding, witwassen en terrorisme financiering werden en zijn nog steeds belangrijke thema’s binnen banken. Boetes stapelen zich op voor hen die zich niet aanpassen aan gewenste regelgeving.

In het verleden zijn allerhande afspraken ontstaan over wereldwijd toezicht rondom identificatie van de uiteindelijke belanghebbenden van financiële transacties en het voorkomen van witwassen.

Hoewel cryptobrokers tech native zijn, zullen zij qua regulering, voorlichting en mindset moeten opschalen om binnen de kaders van bestaande wetgeving te mogen handelen.

Dit begint bij identificatie van de beleggers zelf. Betere identificatie en segmentatie van de gebruikers van hun diensten is een stap in de richting die zorgt dat het inpassen van processen voor opkomende regulering rondom bijvoorbeeld Know Your Customer en Anti Money Laundering, waar banken al tijden mee te maken hebben, efficiënter ingeregeld kunnen worden.

 

Human Inference heeft die kennis

In plaats van hier tegenin te gaan en als gevolg de adoptie van cryptocurrency te vertragen, denk ik dat het goed is om een kijkje in de keuken van banken te nemen en gebruik te maken van de processen die zij in plaats hebben voor klantregistratie. Toezicht zorgt immers voor vertrouwen bij de consument, waardoor je een stijging van het aantal klanten mag verwachten.

De Blitzscale ambities van cryptoplayers vereisen een strak ingeregeld proces dat zo min mogelijk energie kost, met een zo hoog mogelijk rendement. En iedereen weet dat de cryptobrokers niet weg zullen gaan. Waarom zouden ze?

Er is simpelweg genoeg vraag vanuit de gewone belegger naar cryptocurrency, ondanks de huidige marktdip zien we namelijk een stijgende meer jaren trend.


Human Inference, heeft de technologie in handen om te voldoen aan de opkomende eisen van de toezichthouders. Sinds 35 jaar hemelbestormers op het gebied van Data Quality en Single Customer view. Een vertrouwde naam in de markt met de belangrijkste publieke en private instellingen als klant. Op dit moment doen wij onderzoek naar hoe wij deze markt het beste kunnen ondersteunen met onze kennis en ervaring in haar growing pains.

Laten we als tech industrie kijken hoe wij de adoptie van de cryptomarkt kunnen versnellen voor geïnformeerde crypto adoptanten en tegelijkertijd een veilig risico klimaat kunnen creëren waar de toezichthouders niet elke nacht van wakker hoeven te liggen.

 

Ruud van der Linde

Growing Pains

Relevante cases

Gerelateerde oplossingen