Wat blijkt uit onze gratis “HI-APK-keuring”: vaak kan (en soms moet) het beter!

26 mei 2022
detail-website-apk-1.png

Relatiegegevens worden steeds meer gezien als een integraal onderdeel van de bedrijfsmiddelen. Daardoor wordt het zekerstellen van een goede datakwaliteit ook gezien als belangrijk onderdeel van de infrastructuur van bedrijven. Het doel van Human Inference is het zekerstellen van datakwaliteit in de omgevingen van haar klanten. Hierbij worden alle aspecten van datakwaliteit meegenomen, denk daarbij aan compleetheid, correctheid, uniciteit en actualiteit. Deze kunnen worden toegepast in elke applicatie, onafhankelijk van het feit of dit een maatwerk-applicatie is of een standaard softwarepakket. Bij het gehele proces van het verbeteren van datakwaliteit ondersteunt Human Inference haar klanten met haar oplossing DataPlatform. Voor datakwaliteit en datamanagement biedt Human Inference met DataHub ook een totaaloplossing voor het verminderen van compliancy-risico's, het verbeteren van de operationele efficiëntie en voor het verhogen van de klanttevredenheid, daarbij bouwend op complete, correcte en unieke data. Tot zover waarschijnlijk een bekend verhaal, maar wist u ook dat u recht heeft op een jaarlijkse check hierop?

Als onze software eenmaal is ingericht en geïntegreerd met uw processen en data, vergt dat vanzelfsprekend onderhoud, processen en data zijn nu eenmaal onderhevig aan veranderingen. Het is dan ook van groot belang om te blijven valideren of de ingerichte processen nog wel op orde zijn, dat de data niet inmiddels vervuild zijn en dat de software in die context nog steeds op de juiste manier wordt gebruikt. In dat kader streeft Human Inference ernaar om dit proces telkens te valideren om een goede werking van haar software te kunnen blijven garanderen. Precies om die reden heeft elke klant van Human Inference vanuit een lopend contract recht op de jaarlijkse “HI-APK-keuring”, ongeacht het type of volume contract. Tijdens zo’n keuring, die een halve dag duurt, gaat een consultant bij voorkeur op locatie in gesprek met uw deskundigen (technisch of inhoudelijk) om te toetsen of alles nog wel naar behoren werkt of dat het niet beter kan (of moet). Er is daarbij een keuze tussen een onderzoek naar 1. de technische installatie/implementatie (inclusief een check of alle mogelijkheden die de software biedt wel gebruikt worden) of 2. de juiste integratie met processen/data (inclusief een gesprek met één of meer proceseigenaren). Meest gebruikelijk is het om dit per jaar af te wisselen. Het resultaat is een rapportage op hoofdlijnen om tot mogelijke verbeteringen te komen.

Wilt ook u gebruik maken van deze mogelijkheid, stuur dan een mail naar info@humaninference.com of neem contact op met uw vaste aanspreekpunt in onze organisatie. Onze ervaring leert dat het vaak beter kan en soms beter moet om het maximale uit onze software te halen.