Human Inference neemt nieuwe diensten standaard op in portfolio

07 jun. 2022
detail-website-pso-1.png

Bij diverse klanten leveren wij diensten als Managed Service, Expertise Center, Data Quality Workshops en High Quality Migrations. De afgelopen maanden hebben wij benut deze nieuwe diensten verder te stroomlijnen en standaard op te nemen in ons portfolio. Wij brengen deze diensten graag bij u onder de aandacht:

Managed Services
Wij zien vaak dat klanten het lastig vinden om een team met kennis van zaken samen te stellen en te continueren bij ingebruikname van een software product. Denk daarbij aan het actualiseren van de software, het beheer van de componenten en het managen van functionele vereisten. Onze consultants kunnen dit werk uit handen nemen door onze Managed Services.

Expertise Center
Het komt voor dat de standaard afgesproken support-overeenkomst niet afdoende is door allerhande redenen. Dit doet zich met name voor in situaties dat de Human Inference software is geïntegreerd in vitale onderdelen van de bedrijfsprocessen. Met 24/7 Support wordt er een zogeheten Expertise Center opgericht waarin alle kennis over de implementatie van de Human Inference software wordt gedeeld met elkaar.
Voor elk issue staan onze helpdesk en tenminste twee consultants van het Expertise Center voor u stand-by beschikbaar.

Data Quality Workshop
Bij elk bedrijf zie je een ruime verscheidenheid aan systemen van verschillende leveranciers om bepaalde processen uit te voeren. Hierbij worden diverse gegevens vastgelegd, die per bedrijf anders kunnen zijn, en per systeem op meerdere plekken in verschillende procedures worden vastgelegd. Het gevolg is een lappendeken van gegevensbronnen, processen, systemen en procedures. Don’t fix what ain’t broken, maar bij een software update of veranderende (juridische) procedures, kunnen hier serieuze data knelpunten ontstaan.
Met onze jarenlange ervaring hebben wij deze uitdagingen eerder bij de hand gehad. Hiervoor hebben wij een Data Quality Workshop ontwikkeld. In deze 2-daagse workshop worden dergelijke onderwerpen geadresseerd en mogelijke oplossingen besproken.

High Quality Migrations
Migraties zijn vaak ingewikkelde projecten door de enorme hoeveelheid gegevens die overgezet moeten worden, laat staan de complexiteit van de gegevens zelf in de aanleverende bronnen en het doelsysteem. Ervaring leert dat migraties zelden in één keer plaats vinden, maar gefaseerd over een langere periode om de complexiteit proberen te managen. Wij hebben hier een eigen aanpak voor ontwikkeld. Met onze High Quality Migrations aanpak nemen onze consultants de complexiteit van een migratie uit handen.

Heeft u interesse om meer te weten over deze nieuwe diensten, dan vernemen wij dat graag van u. Dan kunnen wij dieper ingaan op uw wensen en vereisten.