De toekomst is digital twins, maar let op met de identificatie van jouw avatar!

01 dec. 2021
Peter Berg

De toekomst is digital twins, maar let op met de identificatie van jouw avatar!

Stel je eens voor. Je bent online en offline volledig gesynchroniseerd. Alles wat je offline doet, staat online. Utopie? Digital twin! En dan gebeurt het. Een fraudeur die zich als jou voordoet en daarmee ongunstige beslissingen neemt. Of een criminele organisatie die jouw digitale identiteit overneemt en kan daarmee  beslissingen doorvoeren in je daadwerkelijke leven, zoals aanpassen intellectueel eigendom van je producten. Klinkt ver weg? Dichterbij dan je denkt!

Een van de onderwerpen die op dit moment sterk in de belangstelling staat is digital twins. Een digital twin is een virtuele representatie, die uw werkelijke product zo goed mogelijk benadert. Dit begrip is al gemeengoed in de wereld van engineering en de technologische wereld, onder andere door de aankondiging van Meta, voorheen Facebook, met haar Metaverse of Microsoft met Avatars in Microsoft Teams. Maar voor veel industrieën is dat nog relatief nieuw.

Afgelopen week kwam het trendrapport Informatiesamenleving 2022 uit van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dit rapport is relevant, want het biedt specifiek voor gemeentebestuurders een selectie van maatschappelijke, technologische en organisatorische ontwikkelingen die komend jaar de aandacht verdienen. Zoals we allemaal weten, is de samenleving in versneld tempo gedigitaliseerd. Alles is data, alles is verbonden. Dit biedt aan de ene kant fantastische kansen voor zowel individuen als organisaties. Denk daarbij aan ontwikkelingen zoals drukte meten met digitale technologie, duurzame doelstellingen behalen met behulp van digitale hulpmiddelen, en digital twins. Toch is het ook belangrijk om na te denken over de mogelijke risico’s van digitalisering op de democratische rechtsstaat. Zeker rondom digital twins is het belangrijk de risico’s goed in kaart te brengen. Een paar risico’s die kunnen spelen:

1.    Vermenging publieke en private technologie. Wie luistert er mee? Worden er data kopieën gemaakt door onwelwillende partijen? In de afgelopen 24 maanden is duidelijk geworden dat er veel instanties zijn die voor “onderzoek” data in de eigen cloud opslaan. Stel je eens voor dat dit gaat over uw eigen digital twin, waarin een volledige digitale versie van jezelf of jouw product in staat. Tot ziens privacy...

2.     Nep identiteiten. Al jarenlang voeren instanties als banken en overheden strijd om nep identiteiten tegen te gaan. Met de komst en acceptatie van digital twins, zal er een extra controlemechanisme moeten ontstaan om nep digitale personen die in het daadwerkelijke leven niet bestaan tegen te gaan.

3.      Intellectueel eigendom diefstal. Doordat je product met volledige specificaties online staat, geef je mogelijk aan ongewenste toeschouwers teveel informatie weg. Vanuit veel verschillende landen met een dubieuze naam op het gebied van intellectueel eigendom en kwaadwillende hackgroepen worden digital twins dan ook als buitenkans gezien

4.     Privacy uitdagingen rondom AVG en GDPR. Waar sla je de data op, wat doe je ermee, hoe blijf je compliant? Dit is een Terra Incognita voor veel partijen in de markt

5.      Authenticatie. Wie mag wijzigingen doorvoeren? Hoe zorg je er vervolgens voor dat zowel online als offline een volledige informatie integriteit blijft gelden?

Als Human Inference, specialist in identity matching en het creëren van unieke klantbeelden, zijn wij verheugd om te zien dat overheden aan de slag gaan met digitale mogelijkheden en zeker ook met digital twins ten voordele van de burgers. Echter, het is belangrijk om ook de risico’s goed te begrijpen die deze nieuwe technologie met zich meebrengt. Belangrijkste stap om te nemen is dat de data integriteit op orde. De kwaliteit van de gebruikte data moet hoog en herleidbaar zijn. Heb je een unieke identiteit voor elke gebruiker of object? Pas als je golden records hebt van elke gebruiker of object, kan je de dupliceerslag maken en dan moet je goed blijven nadenken over de rechtmatigheid en doelmatigheid van de data. We hebben helaas genoeg voorbeelden gezien waarbij het bedrijfsleven, maar ook de overheid, oneigenlijk gebruik maakte van gestapelde datasets. Wat dat betreft mogen de gemeenten een voorbeeldfunctie nemen.

Digital twins biedt net als veel andere opkomende technologieën veel kansen, maar ook veel uitdagingen. Om ervoor te vermijden dat de criminelen of “grapjassen” aan de slag gaan met digital twins, is onze belangrijkste vraag “ben je er zelf klaar voor?” Wij helpen je graag het antwoord te vinden!