Alles over Master Data Management (MDM): wat het is, de uitdagingen en voordelen, en de beste aanpak

Onze specialisten bundelden al hun kennis over Master Data Management. Van het begrijpen van de basisprincipes tot het overwinnen van uitdagingen; kom meer te weten over de voordelen en praktische tips voor de beste integratie.

Tegenwoordig verzamelen en gebruiken organisaties meer data dan ooit tevoren. Niet geheel onverwachts, want in de loop der jaren zijn data waardevol gebleken en gegroeid tot de standaard voor doordachte besluiten en strategische groei. Het juist beheren van deze essentiële informatie is noodzakelijk, vooral omdat het gebruik van data moet voldoen aan steeds ingewikkeldere wetgeving. Maar data correct beheren is verre van eenvoudig.

Dataprofessionals ervaren uitdagingen rondom master data: een verzamelnaam voor de belangrijkste (digitale) gegevens die een sterke bedrijfsvoering mogelijk maken. Om grip te krijgen op deze gegevens en om alle datastromen efficiënt te beheren, is er Master Data Management (MDM).

Voor dit artikel bundelden onze specialisten al hun kennis over Master Data Management. Van wat het is en een uitleg van de meest voorkomende uitdagingen, tot de voordelen en praktische tips voor een succesvolle aanpak.

Wat is Master Data Management (MDM)?

Volgens onderzoeksbureau Gartner is MDM "een op technologie gebaseerde discipline waarin de samenwerking tussen business en IT centraal staat om de uniformiteit en nauwkeurigheid van alle master data in de organisatie te waarborgen." In begrijpelijke termen omvat MDM methoden, processen en technologieën die organisaties gebruiken om consistente, accurate en actuele bedrijfsgegevens te behouden en zo een ‘single source of truth’ te creëren en beheren.

MDM helpt organisaties om efficiënter te werken, nauwkeurigere beslissingen te nemen, de datakwaliteit te verbeteren en te voldoen aan wet- en regelgeving . Het is de ideale oplossing wanneer je gegevens en klanten in alle bedrijfsprocessen moet herkennen, en de identiteit van een klant zonder twijfel juist moet zijn.

Alles over Master Data Management (MDM) - Wat is Master Data Management?

Waarom Master Data Management onmisbaar is voor bedrijven

Om beslissingen te kunnen nemen, is een sterke basis van betrouwbare gegevens een must. Waar de traditionele manier van gegevensbeheer vaak gericht is op specifieke gegevenstypen, richt MDM zich op alle kerngegevens die relevant zijn voor het functioneren van een organisatie. Hierdoor draagt het bij aan meer consistentie en verbeterde datakwaliteit.

Meer consistentie

Succesvol zakendoen hangt af van goed beheerde datastromen. MDM biedt een helder overzicht van alle bedrijfsgegevens, waarbij uniformiteit en centraal onderhoud zorgen voor samenhangende data.

Verbeterde datakwaliteit

Het consequent, correct en actueel houden van data heeft een positieve invloed op de algehele kwaliteit van bedrijfsgegevens. Een betere datakwaliteit leidt tot minder fouten en het maken van de juiste conclusies, wat bijdraagt aan de algehele prestaties van de organisatie.

Alles over Master Data Management (MDM) - Waarom Master Data Management onmisbaar is voor bedrijven

De meest voorkomende MDM uitdagingen

Een goed werkend Master Data Management systeem biedt oplossingen voor een aantal veel voorkomende uitdagingen. Enkele MDM-uitdagingen zijn:

Verspreid opgeslagen data

Zelden slaan mensen data op in slechts één systeem. Het verspreid opslaan van data over verschillende bronnen en systemen zorgt voor inconsistente datasets. Dit maakt het lastiger om een betrouwbare versie van bedrijfsgegevens te creëren.

MDM pakt dit aan door te werken vanuit een centrale opslagplaats. Alle data worden op dezelfde plek en op dezelfde manier beheerd.

Integratie met bestaande systemen

Organisaties werken met verschillende bronnen en systemen in diverse datastructuren en formats. Dit maakt het uniform werken ingewikkeld. Vaak bevatten deze systemen al datakwaliteitsproblemen, die bij een onzorgvuldige MDM-implementatie kunnen verergeren.

MDM-tools zorgen voor een soepele integratie met bestaande systemen. Ze hebben minimale impact op operationele systemen en behouden de samenhang tussen gegevens.

Interne weerstand

Het aanwijzen van interne dataverantwoordelijken bij nieuwe methoden en systemen is lastig omdat betrokkenen eerst resultaten willen zien. Pas daarna omarmen ze een nieuwe manier van werken.

MDM brengt veranderingen met zich mee, maar stimuleert ook een gestructureerde aanpak. Het is een kwestie van tijd voordat de betrokkenen de voordelen inzien en waarderen.

Misvattingen

Door misvattingen ontstaat er veel ruis over de omvang, complexiteit en kosten van MDM-projecten. Organisaties kunnen dit ervaren als een drempel om ermee te starten.

MDM vereist focus, maar het aangaan van deze uitdaging kan stapsgewijs. Stel realistische doelen, breid de scope van het project langzaam uit en concentreer op haalbare stappen voor een probleemloze integratie.

Alles over Master Data Management (MDM) - De meest voorkomende MDM uitdagingen

De 5 voordelen van Master Data Management

Als je het ons vraagt biedt Master Data Management voordelen die zwaarder wegen dan de uitdagingen. De vijf belangrijkste voordelen zijn:

  1. Eenduidige en betrouwbare data: we kunnen niet vaak genoeg benadrukken dat werken met één betrouwbare versie van bedrijfsgegevens, inconsistenties en fouten vermindert. Cruciaal voor, onder andere, analyses en rapportages.
  2. Hogere kwaliteit van bedrijfsgegevens: het belang van goede datakwaliteit is niet te onderschatten. MDM standaardiseert, de-dupliceert, valideert en schoont data op. Het resultaat is nauwkeurige data die je voor allerlei doelen kunt gebruiken.
  3. Sterke naleving van regels en risicobeheer: voor organisaties zijn het naleven van wet- en regelgeving en het verminderen van risico's prioriteiten. Door het zorgvuldig beheren van gevoelige informatie draagt MDM bij aan een sterke compliance.
  4. Verbeterde operationele processen: een goed werkend MDM-proces verbetert operationele processen en vergemakkelijkt dagelijkse werkzaamheden. Het worstelen met verouderde data verdwijnt, waardoor er meer tijd overblijft voor andere zaken.
  5. Toekomstbestendigheid: met een flexibel MDM-proces kunnen organisaties zich aanpassen aan zakelijke behoeften. Dit leidt tot een stevige basis voor groei en een duurzame data-infrastructuur.

Alles over Master Data Management (MDM) - De 5 voordelen van Master Data Management

Praktische aanpak van Master Data Management

Een succesvol MDM-traject begint met het kiezen van een MDM-stijl. Er zijn verschillende stijlen die logisch op elkaar volgen:

Stijl 1: Registry of Consolidation

Voor de beginfase zijn Registry of Consolidation ideaal. Deze basisstijlen brengen gegevens samen uit verschillende bronnen, matchen ze en vormen zo een golden record.

De gegevens worden in batches periodiek aangeleverd – bijvoorbeeld maandelijks – waardoor de stijlen minder gericht zijn op actuele data. Ze geven snel inzicht in overlappingen en de kwaliteit van gegevens, waardoor verbeteringen mogelijk zijn.

Stijl 2: Coexistence

Is de basis op orde en meer behoefte aan het continu synchroniseren van bronsystemen, dan is de Coexistence stijl een logisch vervolg. In deze stijl onderhouden bronsystemen hun eigen gegevens en leveren ze realtime informatie aan het MDM-systeem. Er vindt een matching plaats waarbij nieuwe golden records worden aangemaakt en bestaande bijgewerkt.

De kern van deze stijl is dat elke verandering in het golden record wordt doorgevoerd naar de gekoppelde bronsystemen, wat het verwerken van wijzigingen uit andere bronnen vereenvoudigt.

Stijl 3: Centralized Data

Centralized Data is de ultieme Master Data Management-stijl , waarbij master data centraal worden opgeslagen en beheerd. Alle aangesloten systemen moeten deze gegevens gebruiken en wijzigingen worden alleen doorgevoerd op de master data. Dit creëert een Master-Slave relatie.

In een Master-Slave relatie heeft één bron (de Master) de leiding, alle andere bronnen (de Slaves) moeten zich hierop aanpassen. Voor Master Data Management betekent dit dat de belangrijkste data op één plek worden beheerd en dat alle andere systemen en bronnen deze gegevens respecteren en synchroniseren.

Alles over Master Data Management (MDM) - Praktische aanpak van Master Data Management

Master Data Management in het kort

Organisaties worstelen met het beheren van bedrijfsgegevens. Master Data Management (MDM) – een mix van methoden, processen en technologieën – zorgt voor uniforme bedrijfsgegevens en een betrouwbare ‘single source of truth’. Dit levert efficiënter werken, nauwkeurigere beslissingen en verbeterde datakwaliteit op.

MDM biedt vijf voordelen: werken vanuit één betrouwbare versie van bedrijfsgegevens, waarborgen van een hogere datakwaliteit door standaardisatie en validatie, bevorderen van naleving van wet- en regelgeving, verbeteren van operationele processen en het creëren van een toekomstbestendige data-infrastructuur. Uiteraard zijn er ook uitdagingen, waaronder verspreide dataopslag, integratie met bestaande systemen, interne weerstand en misvattingen over nut en noodzaak of complexiteit.

Een gestructureerde aanpak met realistische doelen en haalbare stappen helpt. MDM-stijlen zoals Registry of Consolidation, Coexistence en Centralized Data bieden flexibiliteit, waarbij de keuze afhangt van specifieke organisatorische behoeften. Een goed doordachte MDM-implementatie bevordert het huidige succes.