Sanctielijst matching

Je klant kennen

Internationale compliance wetgeving dwingt financiële instellingen zoals banken en verzekeraars om te controleren of zij zakendoen met personen of organisaties die voorkomen op verschillende sanctielijsten (of zwarte lijsten). Financiële bedrijven moeten deze risico’s beheersen om gevolgen zoals operationele schade of juridische boetes te voorkomen en uiteindelijk het vertrouwen van hun klanten te behouden. Omdat deze controles op de zwarte lijst worden uitgevoegd, moeten banken en verzekeraars nauwkeurig rapporteren over het proces en de resultaten van deze controles.

[HORIZONTALE LIJN]

Geavanceerd matchingsproces

Aangezien klantgegevens worden gecontroleerd aan de hand van verschillende sanctielijsten (zoals UN Sanctions list, Nederlandse sanctielijst, OFAC SDN), heeft u een wat geavanceerder matchingsproces nodig. De koppelmethodes moeten kunnen omgaan met onvolledige gegevens, bijnamen en aliassen. Hieronder een paar voorbeelden van sanctielijstgegevens:


Het matchen van deze relatiegegevens met de gegevens op deze lijsten gebeurt m.b.v. software die zodanig is ingesteld dat deze in staat is om te gaan met incomplete gegevens en bijnamen. Het draait daarbij vooral om gegevens die ontbreken bij geboortedata, bijvoorbeeld geboren in 1970, maar ook personen waarvan alleen de achternaam bekend is, bijvoorbeeld Nounou en Mimiche. Ook van belang zijn bijnamen van personen en organisaties, bijvoorbeeld Frank Haroun en Tarek Sharaabi zijn beide een alias van dezelfde persoon. Tenslotte worden verschillende schrijfwijzes van dezelfde entiteit onderkend, bijvoorbeeld Usama Bin Ladin en Osama bin Laden hebben betrekking op dezelfde persoon.

Risicomanagement

Human Inference biedt een out-of-the-box oplossing voor het screenen van hun relatiegegevens, teneinde te voldoen aan de wetgegeving. Ook helpt deze oplossing bij het beperken van financiële risico’s en het voorkomen van operationele schade, imagoschade en juridische schade. Verder ondersteunen wij financiële instellingen bij het voldoen aan de verplichtingen die de wetgever in het kader van de uitvoering van financiële sancties heeft gesteld.